Black Collection - Snowflake Obsidian Stone Bracelet